Cvičení anglické gramatiky, abyste se dostali o krok blíž k plynulosti

Anglická gramatika. Proč se jí učit?

Učení se anglické gramatiky se může zdát jako nejtěžší a nejnudnější úkol, když se začnete učit jazyk. Většina učitelů angličtiny by začala tím, že vás naučí gramatická pravidla. To je pravděpodobně důvod, proč jste nenáviděli dělat anglická gramatická cvičení ve škole. Neobviňujeme vás. Cítíme se stejně.
Ačkoli to není první věc, kterou se musíte naučit, tak znalost anglické gramatiky má svůj význam a dříve či později se s ní budete muset vypořádat. Tajemství spočívá v tom, že se účastníte kurzů, které vás naučí gramatiku, aniž byste museli studovat nekonečná pravidla. Jak? Tím, že absorbujete základní pravidla anglické gramatiky při poslechu rodilých mluvčích, kteří vedou skutečné konverzace. Takto se učí děti. Ve věku 5 let již děti plynule mluví rodným jazykem. Jak se to může stát? Ani nevědí, co je v tomto věku sloveso. Je to proto, že slyší, jak rodiče mluví. A to je také nejlepší přístup pro vás. Přesně tak v Mondly přistupujeme k učení anglické gramatiky a miliony lidí na celém světě oceňují naši inovativní aplikaci. Posloucháním rodilých mluvčích budete znát pokročilá anglická gramatická pravidla, která se mají používat v konverzacích v reálném životě, i když jste je nikdy sami nestudovali.

Učení se anglické gramatiky

Anglická gramatická cvičení mohou být zábavná

Cvičení anglické gramatiky

Mysleli jste si někdy, že můžete milovat učení se gramatiky? Učení se anglické gramatiky nemusí být ani nudné, ani náročné. To je přesně důvod, proč naši světoví lingvisté vytvořili zábavná a přátelská anglická gramatická cvičení, abyste si mohli užívat výuku angličtiny.
Uvnitř aplikace najdete 3 různé sekce věnované výuce anglické gramatiky online. Každá sekce se skládá ze 7 nebo 8 lekcí gramatiky, z nichž každá trvá asi 5 minut. Každá lekce představuje cvičení anglické gramatiky, kdy čtete, posloucháte rodilé mluvčí, píšete a mluvíte. Naše cvičení jsou založená na vědě a jsou speciálně vytvořena tak, aby vás udržovala v angažovanosti, byla zábavná a usnadnila výuku angličtiny.

Cvičení anglické gramatiky

Přidejte se k 50 milionům lidí, kteří se učí anglickou gramatiku!

Aplikace na angličtinu Mondly
Aplikace na angličtinu Mondly
Aplikace na angličtinu Mondly
Mondly Reviews

1 000 000+ + Hodnocení

Mondly byla jmenována „Výběrem redakce“ na Google Play a „Nejlepší novou aplikací“ společností Apple.

Explore Mondly app in AppGalery

Anglická gramatická cvičení pro situace v reálném životě

Anglická gramatika online

Věříme, že cvičení anglické gramatiky by vás měla připravit na konverzace v reálném životě. Ve škole jste byli obvykle nuceni zapamatovávat si časování, zájmena a slovesa. Díky tomu je učení obtížné a i po několika letech možná nebudete umět zvládnout skutečný rozhovor. Přesně v této situaci jsou miliony lidí na celém světě.
Proto naši jazykové experti vytvořili z výuky jazyků zážitek , kde si můžete procvičovat anglickou gramatiku přirozeně tím, že vytváříte skutečné věty ukotvené v reálných životních situacích. Objednejte si jídlo v restauraci. Užijte si neformální rozhovor s rodilým mluvčím o svém dni. Prozkoumejte způsoby, jak mluvit o knihách, které čtete. Toto všechno jsou gramatická cvičení vytvořená kolem určitých témat za účelem posílení vašeho učení.
Chcete se naučit určité časování? S naší tabulkou časování na požádání můžete během jakéhokoli cvičení kliknout na sloveso a uvidíte jejich časování. Přítomný, minulý a budoucí čas jsou nyní na dosah ruky. A ještě lepší je, že se v závislosti na vaší gramatické úrovni můžete rozhodnout se učit anglickou gramatiku pro začátečníky či středně pokročilé a nebo skočit na pokročilá anglická gramatická cvičení. Bez ohledu na úroveň vaší angličtiny tak získáte ze svého učení s Mondly maximum.

Anglická gramatika online

Věděli jste to?

Anglický mezník

Nejběžnější anglické přídavné jméno je „good“. Kromě toho existuje zvláštní pravidlo pro výčet přídavných jmen: musíte je napsat ve velmi konkrétním pořadí. Začínáte přídavnými jmény označujícími počet („some“, „numerous“), následují názor („good“, „bad“), velikost („big“, „small“), tvar („round“, „square“) , barva („red“, „blue“), původ („French“, „oceanic“), materiál („wooden“, „metal“) a nakonec účelová přídavná jména („cooking“, „racing“). Za zmínku také stojí, že nejběžnějším podstatným jménem je „time“.
Pokud jde o písmena, tak nejběžnější je písmeno „e“ a více anglických slov začíná písmenem „s“ než kterýmkoli jiným písmenem. A co víc, pokud byste psali anglická čísla v plném rozsahu (one, two, three, four atd.), tak písmeno „b“ byste použili pouze tehdy, až narazíte na „one billion“.

Anglický mezník

Učení se anglické gramatiky s Mondly má skutečné výhody

Anglická gramatika bude vypadat snadná a zábavná

Naši lingvisté vytvořili anglická cvičení, která vypadají jako hraní hry. Chyták: bez námahy absorbujete anglickou gramatiku. Během okamžiku budete dostávat pochvaly od rodilých mluvčích za vaše znalosti angličtiny.

Učte se anglicky chytře

Místo toho, abyste se nejprve naučili nejtěžší části anglické gramatiky, tak vás provedeme cestou nejpoužívanějších anglických slov a vět. To znamená, že začnete učením se toho, na čem záleží.

Učte se anglicky s přáteli

Učení se angličtiny vám může někdy připadat zdrcující. Proto jsme vytvořili jazykové žebříčky, které vás motivují. Hrajte si cestou k angličtině v soutěžích s přáteli a celým světem.

Připravte se na skutečné konverzace v angličtině

Každé anglické cvičení vytvořené našimi lingvisty světové úrovně má za cíl přivést vás o krok blíže k reálným rozhovorům. Proto jsme pro vás vytvořili cvičení na mluvení, abyste si procvičili anglickou gramatiku, kterou se učíte.

Připojte se k 50 milionům lidí, kteří se učí jazyky s Mondly

Prozkoumejte svět jazyků