Cvičení italské gramatiky, abyste se dostali o krok blíž k plynulosti

Italská gramatika. Proč se jí učit?

Učení se italské gramatiky se může zdát jako nejtěžší a nejnudnější úkol, když se začnete učit jazyk. Většina učitelů italštiny by začala tím, že vás naučí gramatická pravidla. To je pravděpodobně důvod, proč jste nenáviděli dělat italská gramatická cvičení ve škole. Neobviňujeme vás. Cítíme se stejně.
Ačkoli to není první věc, kterou se musíte naučit, tak znalost italské gramatiky má svůj význam a dříve či později se s ní budete muset vypořádat. Tajemství spočívá v tom, že se účastníte kurzů, které vás naučí gramatiku, aniž byste museli studovat nekonečná pravidla. Jak? Tím, že absorbujete základní pravidla italské gramatiky při poslechu rodilých mluvčích, kteří vedou skutečné konverzace. Takto se učí děti. Ve věku 5 let již děti plynule mluví rodným jazykem. Jak se to může stát? Ani nevědí, co je v tomto věku sloveso. Je to proto, že slyší, jak rodiče mluví. A to je také nejlepší přístup pro vás. Přesně tak v Mondly přistupujeme k učení italské gramatiky a miliony lidí na celém světě oceňují naši inovativní aplikaci. Posloucháním rodilých mluvčích budete znát pokročilá italská gramatická pravidla, která se mají používat v konverzacích v reálném životě, i když jste je nikdy sami nestudovali.

Učení se italské gramatiky

Italská gramatická cvičení mohou být zábavná

Cvičení italské gramatiky

Mysleli jste si někdy, že můžete milovat učení se gramatiky? Učení se italské gramatiky nemusí být ani nudné, ani náročné. To je přesně důvod, proč naši světoví lingvisté vytvořili zábavná a přátelská italská gramatická cvičení, abyste si mohli užívat výuku italštiny.
Uvnitř aplikace najdete 3 různé sekce věnované výuce italské gramatiky online. Každá sekce se skládá ze 7 nebo 8 lekcí gramatiky, z nichž každá trvá asi 5 minut. Každá lekce představuje cvičení italské gramatiky, kdy čtete, posloucháte rodilé mluvčí, píšete a mluvíte. Naše cvičení jsou založená na vědě a jsou speciálně vytvořena tak, aby vás udržovala v angažovanosti, byla zábavná a usnadnila výuku italštiny.

Cvičení italské gramatiky

Přidejte se k 50 milionům lidí, kteří se učí italskou gramatiku!

Aplikace na italštinu Mondly
Aplikace na italštinu Mondly
Aplikace na italštinu Mondly
Mondly Reviews

1 000 000+ + Hodnocení

Mondly byla jmenována „Výběrem redakce“ na Google Play a „Nejlepší novou aplikací“ společností Apple.

Explore Mondly app in AppGalery

Italská gramatická cvičení pro situace v reálném životě

Italská gramatika online

Věříme, že cvičení italské gramatiky by vás měla připravit na konverzace v reálném životě. Ve škole jste byli obvykle nuceni zapamatovávat si časování, zájmena a slovesa. Díky tomu je učení obtížné a i po několika letech možná nebudete umět zvládnout skutečný rozhovor. Přesně v této situaci jsou miliony lidí na celém světě.
Proto naši jazykové experti vytvořili z výuky jazyků zážitek , kde si můžete procvičovat italskou gramatiku přirozeně tím, že vytváříte skutečné věty ukotvené v reálných životních situacích. Objednejte si jídlo v restauraci. Užijte si neformální rozhovor s rodilým mluvčím o svém dni. Prozkoumejte způsoby, jak mluvit o knihách, které čtete. Toto všechno jsou gramatická cvičení vytvořená kolem určitých témat za účelem posílení vašeho učení.
Chcete se naučit určité časování? S naší tabulkou časování na požádání můžete během jakéhokoli cvičení kliknout na sloveso a uvidíte jejich časování. Přítomný, minulý a budoucí čas jsou nyní na dosah ruky. A ještě lepší je, že se v závislosti na vaší gramatické úrovni můžete rozhodnout se učit italskou gramatiku pro začátečníky či středně pokročilé a nebo skočit na pokročilá italská gramatická cvičení. Bez ohledu na úroveň vaší italštiny tak získáte ze svého učení s Mondly maximum.

Italská gramatika online

Věděli jste to?

Italský mezník

Umíte francouzštinu nebo španělštinu? Pokud ano, máte štěstí. Asi 80 % celé italské slovní zásoby je podobných francouzštině a španělštině. Tyto 3 jazyky jsou také podobné ve výslovnosti a gramatických rodech. Ku příkladu, podstatná jména jsou mužská nebo ženská a italská přídavná jména nesou rod podstatného jména.
Další podobností je existence formálního a neformálního způsobu, jak někoho oslovit. Pokud chcete být zdvořilí, musíte použít formální „lei“. Italové jsou však velmi přátelští a společenští lidé a rychle navrhnou, abyste přešli na neformální konverzaci vyslovením „Possiamo darci del tu?“. Toto je pozvání, abychom se byli neformální, což znamená „Můžeme používat 'tu'?".

Italský mezník

Učení se italské gramatiky s Mondly má skutečné výhody

Italská gramatika bude vypadat snadná a zábavná

Naši lingvisté vytvořili italská cvičení, která vypadají jako hraní hry. Chyták: bez námahy absorbujete italskou gramatiku. Během okamžiku budete dostávat pochvaly od rodilých mluvčích za vaše znalosti italštiny.

Učte se italsky chytře

Místo toho, abyste se nejprve naučili nejtěžší části italské gramatiky, tak vás provedeme cestou nejpoužívanějších italských slov a vět. To znamená, že začnete učením se toho, na čem záleží.

Učte se italsky s přáteli

Učení se italštiny vám může někdy připadat zdrcující. Proto jsme vytvořili jazykové žebříčky, které vás motivují. Hrajte si cestou k italštině v soutěžích s přáteli a celým světem.

Připravte se na skutečné konverzace v angličtině

Každé italské cvičení vytvořené našimi lingvisty světové úrovně má za cíl přivést vás o krok blíže k reálným rozhovorům. Proto jsme pro vás vytvořili cvičení na mluvení, abyste si procvičili italskou gramatiku, kterou se učíte.

Připojte se k 50 milionům lidí, kteří se učí jazyky s Mondly

Prozkoumejte svět jazyků