Cvičení španělské gramatiky, abyste se dostali o krok blíž k plynulosti

Španělská gramatika. Proč se jí učit?

Učení se španělské gramatiky se může zdát jako nejtěžší a nejnudnější úkol, když se začnete učit jazyk. Většina učitelů španělštiny by začala tím, že vás naučí gramatická pravidla. To je pravděpodobně důvod, proč jste nenáviděli dělat španělská gramatická cvičení ve škole. Neobviňujeme vás. Cítíme se stejně.
Ačkoli to není první věc, kterou se musíte naučit, tak znalost španělské gramatiky má svůj význam a dříve či později se s ní budete muset vypořádat. Tajemství spočívá v tom, že se účastníte kurzů, které vás naučí gramatiku, aniž byste museli studovat nekonečná pravidla. Jak? Tím, že absorbujete základní pravidla španělské gramatiky při poslechu rodilých mluvčích, kteří vedou skutečné konverzace. Takto se učí děti. Ve věku 5 let již děti plynule mluví rodným jazykem. Jak se to může stát? Ani nevědí, co je v tomto věku sloveso. Je to proto, že slyší, jak rodiče mluví. A to je také nejlepší přístup pro vás. Přesně tak v Mondly přistupujeme k učení španělské gramatiky a miliony lidí na celém světě oceňují naši inovativní aplikaci. Posloucháním rodilých mluvčích budete znát pokročilá španělská gramatická pravidla, která se mají používat v konverzacích v reálném životě, i když jste je nikdy sami nestudovali.

Učení se španělské gramatiky

Španělská gramatická cvičení mohou být zábavná

Cvičení španělské gramatiky

Mysleli jste si někdy, že můžete milovat učení se gramatiky? Učení se španělské gramatiky nemusí být ani nudné, ani náročné. To je přesně důvod, proč naši světoví lingvisté vytvořili zábavná a přátelská španělská gramatická cvičení, abyste si mohli užívat výuku španělštiny.
Uvnitř aplikace najdete 3 různé sekce věnované výuce španělské gramatiky online. Každá sekce se skládá ze 7 nebo 8 lekcí gramatiky, z nichž každá trvá asi 5 minut. Každá lekce představuje cvičení španělské gramatiky, kdy čtete, posloucháte rodilé mluvčí, píšete a mluvíte. Naše cvičení jsou založená na vědě a jsou speciálně vytvořena tak, aby vás udržovala v angažovanosti, byla zábavná a usnadnila výuku španělštiny.

Cvičení španělské gramatiky

Přidejte se k 50 milionům lidí, kteří se učí španělskou gramatiku!

Aplikace na španělštinu Mondly
Aplikace na španělštinu Mondly
Aplikace na španělštinu Mondly
Mondly Reviews

1 000 000+ + Hodnocení

Mondly byla jmenována „Výběrem redakce“ na Google Play a „Nejlepší novou aplikací“ společností Apple.

Explore Mondly app in AppGalery

Španělská gramatická cvičení pro situace v reálném životě

Španělská gramatika online

Věříme, že cvičení španělské gramatiky by vás měla připravit na konverzace v reálném životě. Ve škole jste byli obvykle nuceni zapamatovávat si časování, zájmena a slovesa. Díky tomu je učení obtížné a i po několika letech možná nebudete umět zvládnout skutečný rozhovor. Přesně v této situaci jsou miliony lidí na celém světě.
Proto naši jazykové experti vytvořili z výuky jazyků zážitek , kde si můžete procvičovat španělskou gramatiku přirozeně tím, že vytváříte skutečné věty ukotvené v reálných životních situacích. Objednejte si jídlo v restauraci. Užijte si neformální rozhovor s rodilým mluvčím o svém dni. Prozkoumejte způsoby, jak mluvit o knihách, které čtete. Toto všechno jsou gramatická cvičení vytvořená kolem určitých témat za účelem posílení vašeho učení.
Chcete se naučit určité časování? S naší tabulkou časování na požádání můžete během jakéhokoli cvičení kliknout na sloveso a uvidíte jejich časování. Přítomný, minulý a budoucí čas jsou nyní na dosah ruky. A ještě lepší je, že se v závislosti na vaší gramatické úrovni můžete rozhodnout se učit španělskou gramatiku pro začátečníky či středně pokročilé a nebo skočit na pokročilá španělská gramatická cvičení. Bez ohledu na úroveň vaší španělštiny tak získáte ze svého učení s Mondly maximum.

Španělská gramatika online

Věděli jste to?

Španělský mezník

Španělskou gramatiku vytvořil muž jménem Antonio de Nebrija, který ji zveřejnil v roce 1492. Za zmínku stojí, že ve stejném roce objevil Ameriku Christopher Columbus. Dnes se španělština stala nejoblíbenějším jazykem v Jižní Americe.
Zajímavé je také to, že španělština a angličtina mají mnoho společného, pokud jde o slovní zásobu. Je tomu tak proto, že angličtina i španělština mají latinské a arabské kořeny. Nicméně, španělština je hodně odlišná, pokud jde o použití pohlaví, časování sloves a způsob, jakým používá spojky. Je také dobré vědět, že ve španělské gramatice je 17 časů, pokud zahrneme indikativní, konjunktivní a imperativní.

Španělský mezník

Učení se španělské gramatiky s Mondly má skutečné výhody

Španělská gramatika bude vypadat snadná a zábavná

Naši lingvisté vytvořili španělská cvičení, která vypadají jako hraní hry. Chyták: bez námahy absorbujete španělskou gramatiku. Během okamžiku budete dostávat pochvaly od rodilých mluvčích za vaše znalosti španělštiny.

Učte se španělsky chytře

Místo toho, abyste se nejprve naučili nejtěžší části španělské gramatiky, tak vás provedeme cestou nejpoužívanějších španělských slov a vět. To znamená, že začnete učením se toho, na čem záleží.

Učte se španělsky s přáteli

Učení se španělštiny vám může někdy připadat zdrcující. Proto jsme vytvořili jazykové žebříčky, které vás motivují. Hrajte si cestou ke španělštině v soutěžích s přáteli a celým světem.

Připravte se na skutečné konverzace ve španělštině

Každé anglické cvičení vytvořené našimi lingvisty světové úrovně má za cíl přivést vás o krok blíže k reálným rozhovorům. Proto jsme pro vás vytvořili cvičení na mluvení, abyste si procvičili anglickou gramatiku, kterou se učíte.

Připojte se k 50 milionům lidí, kteří se učí jazyky s Mondly

Prozkoumejte svět jazyků