Cvičení ruské gramatiky, abyste se dostali o krok blíž k plynulosti

Anglická gramatika. Proč se jí učit?

Učení se ruské gramatiky se může zdát jako nejtěžší a nejnudnější úkol, když se začnete učit jazyk. Většina učitelů ruštiny by začala tím, že vás naučí gramatická pravidla. To je pravděpodobně důvod, proč jste nenáviděli dělat ruská gramatická cvičení ve škole. Neobviňujeme vás. Cítíme se stejně.
Ačkoli to není první věc, kterou se musíte naučit, tak znalost ruské gramatiky má svůj význam a dříve či později se s ní budete muset vypořádat. Tajemství spočívá v tom, že se účastníte kurzů, které vás naučí gramatiku, aniž byste museli studovat nekonečná pravidla. Jak? Tím, že absorbujete základní pravidla ruské gramatiky při poslechu rodilých mluvčích, kteří vedou skutečné konverzace. Takto se učí děti. Ve věku 5 let již děti plynule mluví rodným jazykem. Jak se to může stát? Ani nevědí, co je v tomto věku sloveso. Je to proto, že slyší, jak rodiče mluví. A to je také nejlepší přístup pro vás. Přesně tak v Mondly přistupujeme k učení ruské gramatiky a miliony lidí na celém světě oceňují naši inovativní aplikaci. Posloucháním rodilých mluvčích budete znát pokročilá ruská gramatická pravidla, která se mají používat v konverzacích v reálném životě, i když jste je nikdy sami nestudovali.

Učení se ruské gramatiky

Ruská gramatická cvičení mohou být zábavná

Cvičení ruské gramatiky

Mysleli jste si někdy, že můžete milovat učení se gramatiky? Učení se ruské gramatiky nemusí být ani nudné, ani náročné. To je přesně důvod, proč naši světoví lingvisté vytvořili zábavná a přátelská ruská gramatická cvičení, abyste si mohli užívat výuku ruštiny.
Uvnitř aplikace najdete 3 různé sekce věnované výuce ruské gramatiky online. Každá sekce se skládá ze 7 nebo 8 lekcí gramatiky, z nichž každá trvá asi 5 minut. Každá lekce představuje cvičení ruské gramatiky, kdy čtete, posloucháte rodilé mluvčí, píšete a mluvíte. Naše cvičení jsou založená na vědě a jsou speciálně vytvořena tak, aby vás udržovala v angažovanosti, byla zábavná a usnadnila výuku ruštiny.

Cvičení ruské gramatiky

Přidejte se k 50 milionům lidí, kteří se učí ruskou gramatiku!

Aplikace na ruštinu Mondly
Aplikace na ruštinu Mondly
Aplikace na ruštinu Mondly
Mondly Reviews

1 000 000+ + Hodnocení

Mondly byla jmenována „Výběrem redakce“ na Google Play a „Nejlepší novou aplikací“ společností Apple.

Explore Mondly app in AppGalery

Ruská gramatická cvičení pro situace v reálném životě

Ruská gramatika online

Věříme, že cvičení ruské gramatiky by vás měla připravit na konverzace v reálném životě. Ve škole jste byli obvykle nuceni zapamatovávat si časování, zájmena a slovesa. Díky tomu je učení obtížné a i po několika letech možná nebudete umět zvládnout skutečný rozhovor. Přesně v této situaci jsou miliony lidí na celém světě.
Proto naši jazykové experti vytvořili z výuky jazyků zážitek , kde si můžete procvičovat ruskou gramatiku přirozeně tím, že vytváříte skutečné věty ukotvené v reálných životních situacích. Objednejte si jídlo v restauraci. Užijte si neformální rozhovor s rodilým mluvčím o svém dni. Prozkoumejte způsoby, jak mluvit o knihách, které čtete. Toto všechno jsou gramatická cvičení vytvořená kolem určitých témat za účelem posílení vašeho učení.
Chcete se naučit určité časování? S naší tabulkou časování na požádání můžete během jakéhokoli cvičení kliknout na sloveso a uvidíte jejich časování. Přítomný, minulý a budoucí čas jsou nyní na dosah ruky. A ještě lepší je, že se v závislosti na vaší gramatické úrovni můžete rozhodnout se učit ruskou gramatiku pro začátečníky či středně pokročilé a nebo skočit na pokročilá ruská gramatická cvičení. Bez ohledu na úroveň vaší ruštiny tak získáte ze svého učení s Mondly maximum.

Ruská gramatika online

Věděli jste to?

Ruský mezník

Rusové používají velká písmena pouze ve dvou případech: na začátku věty a při psaní vlastního jména, jako je jméno osoby nebo města. Na rozdíl od jiných jazyků Rusové nepíšou s velkým písmenem měsíce („январь“ = leden), dny v týdnu („понедельник“ = pondělí), národnosti („францу́женка“ = francouzská žena) nebo formální tituly („господи́н“ = pan) , „Профе́ссор“ = profesor).
Pro snazší výuku ruského jazyka můžete použít tzv. přízvuk. Přízvuk vypadá podobně jako ve francouzštině a stejně jako v čínštině může zcela změnit význam slova. Například „мука́“ znamená mouka, ale „му́ка“ znamená mučení; „Замо́к“ znamená zámek ve dveřích, zatímco „за́мок“ znamená zámek jako budova. Slova jako tato, která byla právě zmíněna, se nazývají homografy. To znamená, že jsou psána stejně, ale přízvuk jim dává jiný význam. Přestože je toto znaménko přízvuku užitečné pro začátečníky, rodilí Rusové ho nikdy písemně nepoužívají. Pokročilí ruští mluvčí chápou z kontextu význam každého slova bez nutnosti přízvukových znamének.

Ruský mezník

Učení se ruské gramatiky s Mondly má skutečné výhody

Ruská gramatika bude vypadat snadná a zábavná

Naši lingvisté vytvořili ruská cvičení, která vypadají jako hraní hry. Chyták: bez námahy absorbujete ruskou gramatiku. Během okamžiku budete dostávat pochvaly od rodilých mluvčích za vaše znalosti ruštiny.

Učte se rusky chytře

Místo toho, abyste se nejprve naučili nejtěžší části ruské gramatiky, tak vás provedeme cestou nejpoužívanějších ruských slov a vět. To znamená, že začnete učením se toho, na čem záleží.

Učte se rusky s přáteli

Učení se ruštiny vám může někdy připadat zdrcující. Proto jsme vytvořili jazykové žebříčky, které vás motivují. Hrajte si cestou k ruštině v soutěžích s přáteli a celým světem.

Připravte se na skutečné konverzace v ruštině

Každé ruské cvičení vytvořené našimi lingvisty světové úrovně má za cíl přivést vás o krok blíže k reálným rozhovorům. Proto jsme pro vás vytvořili cvičení na mluvení, abyste si procvičili ruskou gramatiku, kterou se učíte.

Připojte se k 50 milionům lidí, kteří se učí jazyky s Mondly

Prozkoumejte svět jazyků